Ønsker firefelts hele vegen mellom Elverum og Hamar: – Vegstubben er i ferd med å bli glemt. Det er for dumt

Næringslivet og det offentlige går til felles kamp for å ruste opp ni kilometer med vei mellom Hamar og Løten.