Skal bruke 10 millioner i et forsøk på å bedre transporttilbudet for 200 pendlere

Som prøvekommune for et Smart Transport-prosjekt vil det innen 2022 komme et tilbud om transport av folk og varer ingen andre utkantkommuner har sett maken til.