Vest er best, sier Fylkesmannen

Fylkesmannen i Innlandet legger ned innsigelser mot Alternativ øst og mener Bane NORs Alternativ vest for dobbeltspor gjennom Hamar er det klart beste. – Vår jobb er å sikre nasjonale interesser, da er det ingen tvil, sier landbruks- og miljøverndirektør, Haavard Elstrand, hos Fylkesmannen i Innlandet.