Gå til sidens hovedinnhold

Stort behov for hyppigere togavganger

Artikkelen er over 4 år gammel

Stedfortredende rektor ved Høgskolen i Innlandet, Anna Linnea Ottosen, ser et stort behov for hyppigere togavganger mellom Hamar og Elverum.

– Nå har Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer slått seg sammen, og slik sett tatt ansvar for å utvikle hele regionen. Behovet er stort for hyppigere togavganger mellom Hamar og Elverum, i hvert fall i rushtida morgen og ettermiddag. Å legge til rette for kollektivtrafikk som fungerer godt, legger en også til rette for at høgskolen med flere campus skal kunne fungere som den er tenkt, sier Ottosen.

I dag er det bilen som er det enkleste reisealternativet for studenter og ansatte.

– Så lenge vegstandarden er som den er, blir det for til tider mye venting i kø. Jernbanelinja ligger jo der, men skal tog bli et reelt alternativ til privatbilen må toget gå så ofte at det er praktisk for brukerne, sier Ottosen.

Hun minner om at tog er miljøvennlig, og at færre dagpendlere mellom Hamar og Elverum også vil hjelpe på flyten i Trysil-trafikken.

Bred politisk støtte

Ønsket fra høgskolen samler bred politisk støtte i Elverum.

– Bedre kommunikasjon i øst-vest-aksen er viktig næringsutvikling for Elverum. Hyppigere togavganger er en del av det, firefelts veg helt til Hamar en annen. På den måten får vi koblet oss på vekstområdet Hamar-regionen og Gardermoen, sier Aps gruppeleder Ingvar Midthun.

– Det vil kreve et stort og samlet påtrykk fra hele regionen. Elverum Ap kommer til å jobbe videre med denne saken, Vi har allerede tatt kontakt med Hedmark Arbeiderparti, og vil løfte saken videre til Stortinget og samferdselsdepartementet, sier Midthun.

Varaordfører Arnfinn Uthus er enig med Midthun.

– Hyppigere togavganger er en viktig sak for Elverum for å knytte oss tettere til Hamar-regionen. Åmot burde også være med i satsingen. Dette støtter vi fullt ut, sier Arnfinn Uthus.

– Hyppige togavganger er et viktig skritt på vegen mot bedre kommunikasjon mot Hamar-regionen og Oslo. Dette er en viktig sak et samlet politisk miljø bør jobbe sammen om, sier Yngve Sætre.

Dobling av kollektivtilbudet

Også NHO-direktør Åge Skinstad jobber for bedre kommunikasjon i Innlandet.

– På Mjøskonferansen sa jeg at kollektivtilbudet på dobles i rushtida. Tilgjengelighet og hyppighet er svært viktig for at offentlig kommunikasjon skal bli brukt. Det vet vi. Et godt kollektivtilbud er avgjørende for at Norge skal nå sine klimamål, sier Åge Skinstad.

Les også

– Mens vi venter på flere tog, ta bussen!

 

Kommentarer til denne saken