Vil stenge Elvarheimgata mellom Lokket og Husfliden: – Ikke holdbart å ha Elverums farligste kryss i Storgata

Krysset Storgata - Elvarheimgata ved Lokket er ett av byens mest ulykkesbelastede kryss. – Vi foreslår å stenge Elverheimgata og dele trafikken så det blir tryggere og bedre for myke trafikanter, sier Tom Henning Larsen.