BYGGER FREMTIDAS JERNBANE: Tynsetingen Gjermund Siksjø (30) er med å utvikle fremtidens jernbanenettverk som jernbaneingeniør ved Sweco. Her holder han frem en button med oppfordring om elektrifisering av jernbanen.
Foto: Gunhild Nyaas

Tynseting Gjermund Siksjø (30) er med å bygge fremtidens jernbane

740 meter lange tog, sentrumsutvikling og landbruksjord. Dette er kun noe av det tynseting og jernbaneingeniør Gjermund Siksjø jobber med i utvikling av fremtidens jernbane, Rørosbanen inkludert.
Av
Publisert