Budorvegen og Vestbygdvegen åpnes for trafikk mandag

Budorvegen åpnes for trafikk mandag 19. august.

Budorvegen åpnes for trafikk mandag 19. august. Foto:

Både fv. 152/1826 Vestbygdvegen og fv. 153/1828 Budorvegen i Løten har vært stengt for trafikk som følge av sluttarbeider for bruene over ny rv. 3.

DEL

Nå er arbeidene utført og trafikken legges om i sin nye permanente trasé, over bruene.

Jon Mikkel Haugen i Skanska forteller at arbeidene med bruene har gått veldig bra. – Det har ikke vært problemer av noe slag og alt har gått etter planen. Vestbygdvegen åpner vi én uke før planlagt sier han.

Fra mandag 19. august kan trafikantene igjen bruke både Vestbygdvegen og Budorvegen. Førstnevnte åpnes kl. 08.00, mens brukere av Budorvegen må vente til 12.30.

– For Budorvegen sin del betyr det samtidig at det nå blir sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Brenneriroa og Kjeldsrudvegens nordre ende. Brua på Kjeldsrudvegen er åpnet for trafikk og runden om Kjelsrudvegen er en del av det merkede turstinettet i Løten sier assisterende prosjektleder i Statens vegvesen, Arne Meland.

Budorvegen har vært stengt siden 29. juli og Vestbygdvegen har vært stengt siden 8. august.

– Det har vært nødvendig å holde stengt for å få en så god kvalitet som mulig på den de nye veiene. Dette vil trafikantene nå kunne nyte godt av forteller Haugen. Begge bruene krysser den nye rv. 3 og vil utgjøre en del av den nye permanente traseen til vegene.

Artikkeltags