Trafikkomlegging på riksveg 3/25 mandag

Den 12. november kl 06.00 utfører Statens vegvesen to trafikkomlegginger i forbindelse med utbyggingen av ny riksveg 3/25 mellom Løten og Elverum.

DEL

I forbindelse med bygging av det nye krysset mellom ny rv. 3 og rv. 25 ved Tønset i Løten blir rv. 25 lagt om fra 12. november.

Riksvegen med gang- og sykkelveg legges i midlertidig trasé nord for dagens veg for å gi plass til bygging av ny bru og nytt toplanskryss.

– Vi bygger en rundkjøring på den midlertidige vegen som skal gi en effektiv og trafikksikker adkomst til anlegget. Anleggsadkomsten og er kun åpen for anleggstrafikk. Vanlig trafikk ledes rett gjennom rundkjøringen, opplyser assisterende prosjektleder, Arne Meland i Statens vegvesen.

I forbindelse med bygging av ny rv. 3 ved Ommangsvollen i Løten blir også fv. 231 Kongsvegen lagt om 12. november. Det blir nedsatt hastighet og endret kjøremønster.

Samme dag blir også fv. 231 Kongsvegen ved Ommangsvollen lagt om i midlertidig trasé, for å gjøre plass til bygging av nytt kryss.

Krysset mellom rv. 3 og fv. 231 blir flyttet cirka 200 meter sørover. Det blir, som i dag, ikke tillatt å svinge til venstre på rv. 3 fra sør for ordinær trafikk.

Det vil være anleggsvirksomhet i området, med redusert fartsgrense på rv. 3 og fv. 231.

– Vi ber trafikantene kjøre forsiktig og følge skiltingen, opplyser Arne Meland.

Artikkeltags