Må stenge ett kjørefelt på riksveg 3-bru på grunn av store skader

Ya bru på rviksveg 3 på Kvikne har fått skader som gjør at kjørebanen over brua nå blir innsnevret til ett kjørefelt.

DEL

Skadene er på innfesting av brurekkverk og kanten på bruplaten, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Skadene har utviklet seg de siste to årene.

– Slik brua framstår nå kan vi ikke gjøre annet enn å snevre inn kjørebanen til ett kjørefelt. Dette rett og slett for å ivareta sikkerheten til trafikantene, sier senioringeniør Hanne Saug Lie i Statens vegvesen.

– Statens vegvesen beklager ulempene dette tiltaket medfører for trafikantene, men vår oppgave er å ivareta sikkerheten til de som ferdes på vegen. Derfor er dette et helt nødvendig tiltak som må på plass snarest, sier sjefingeniør Per Magnar Klomstad, som fortsetter.

– Innsnevringen er et strakstiltak. Vi jobber nå med å finne framtidig løsning for ny bru.

Artikkeltags