Sandstad bru stenges i tre uker

Brua som forbinder øst- og vestsiden av Grue stenges på grunn av vedlikholdsarbeid.