Åpner nye Uthus bru i Stange

Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Den nye brua i Uthuskrysset åpner natt til torsdag 8. november.

DEL

Uthus bru på fylkesveg 24 går over den nye motorveien, og brua åpner for alle trafikanter inkl. gående og syklende.

Uthus bru er 53 meter og bygd som en to-spenns betongbru.

– Kjøremønsteret blir endret for alle som bruker Romedalsvegen gjennom Uthuskrysset, ved at trafikken på fylkesveg 24 legges opp på den nye brua. Endringen gjelder også gående- og syklende, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Den midlertidige rundkjøringen på østsiden av Uthuskrysset skal fortsatt benyttes i noen uker til.

– Det blir slutt på samtrafikken mellom fylkesveg 24 og E6 før jul. Arbeidet med brua har gått på skinner og snart kan vi også lede E6-trafikken under Uthus bru, sier Moshagen.

Det er så langt kjørt ut ca. 200.000 kubikk med masse fra kryssområdet. Cirka 150.000 kubikk skal kjøres ut senere i høst fra der eksisterende veg går i dag.

– Utbyggingen av ny firefelts motorveg gjennom Hedmark er i rute. Vi åpner nesten 10 kilometer med ny tofelts E6 på strekningen Kolomoen–Kåterud før jul, sier Moshagen.

Det passerer i gjennomsnitt omkring 18.000 kjøretøy gjennom krysset per døgn, fordelt på ca. 12.000 kjøretøy på E6 og cirka 6.000 på fylkesveg 24.

Strekningen Kolomoen–Kåterud (12 km) åpner høsten 2019.

Artikkeltags