Lokalbefolkningen måtte krysse usikrede planoverganger på Rørosbanen. Nå er de erstattet med et kulvertanlegg til 10 millioner

Av

Bane NOR har åpnet et veganlegg på Bjørånes i Stor-Elvdal. Prislappen er på ti millioner kroner.

DEL

Til tross for at dette er et veganlegg som består av private veger, er dette et viktig anlegg for grunneierne på Bjørånes og oppsitterne i området for å ha sikre adkomstmuligheter.

Helt til åpningen av veganlegget 26. september, var oppsitterne avhengige av å krysse usikrede planoverganger på Rørosbanen. Nå er disse planovergangene fjernet og erstattet med et kulvertanlegg under Rørosbanens spor.

Det var i alt fem planoverganger som dekket vegadkomsten, fastboende og forbindelsen til trafikken ellers.

– Selve kuverten under jernbanen er fire meter bred og fire meter høy, sier prosjektleder Åge Sjømark i Bane Nor.

Kulverten er dimensjonert for tømmertransporten som skal benytte den ni kilometer lange vegen som er anlagt på vestsiden av jernbanesporet og knyttet til fylkesvegen på østsiden av jernbanen.

Det var fungerende ordfører i Stor-Elvdal kommune, Linda Otnes Henriksen, som klippet snora til nyanlegget i det vesle grendesamfunnet mellom Koppang og Atna.

Anlegget er et av anleggene som skal bygges og bidra til å fjerne de mange planovergangene på Rørosbanen. Den neste som skal tas er ved Auma stasjon. Deretter er det planlagt et anlegg noen kilometer nord for Opphus.

– Alle disse prosjektene inngår i vårt omfattende arbeid med å fjerne alle de usikrede planovergangene, sier Sjømark.

Artikkeltags