Flere reiser kollektivt, men bilen er fortsatt i førersetet

Fra 2010 til 2018 økte antall bilreisende med noe over 590 millioner personer.

Fra 2010 til 2018 økte antall bilreisende med noe over 590 millioner personer. Foto:

Av

Selv om tog, trikk og T-bane har hatt den største økningen i persontransporten de siste årene, er det fortsatt bilen som dominerer i Norge.

DEL

Mer enn 5,8 milliarder passasjerer ble fraktet innenlands i 2018. Persontransporten innenlands økte med 43 millioner passasjerer fra 2017 til i fjor, viser SSBs statistikk Innenlandsk transport. Det var en økning på 0,7 prosent. Siden 2010 har persontransporten innenlands økt med 15,5 prosent, eller noe over 780 millioner passasjerer.

Det er den skinnegående transporten som har hatt den største passasjerveksten de siste årene, som følge av markert økning både i persontransporten med tog og kollektivtransporten med trikk og T-bane.

Fra 2010 til 2018 økte passasjertallet på jernbaner, forstadsbaner og sporveier med 45 prosent.

Likevel er det personbilene som har stått for mye av økningen de siste årene. Fra 2010 til 2018 økte antall bilreisende med noe over 590 millioner personer. Det inkluderer både førere og passasjerer.

Økt bruk av personbil sto altså for rundt tre firedeler av den samlede økningen i persontransporten i denne perioden. I alt utgjorde antall personer som reiste med bil, noe over åtte av ti innenlandske passasjerer i fjor.

(©NTB)

Artikkeltags