Samfunnspsykolog: Hytteforbudet er riktig, debatten er viktig