Valget 2021 viste at et flertall i folket ikke ville ha mer høyrepolitikk. Den sterke framgangen for Sosialistisk Venstreparti og Rødt på meningsmålingene etter valget er uttrykk for at regjeringa ikke har levert i samsvar med valgkampløftene. Samtidig ser vi også at høyresida går fram på meningsmålingene, og kan bli en trussel igjen ved neste korsvei.

I denne situasjonen er det viktig at venstresida gjør alt for å konsolidere og styrke ytterligere den posisjonen en nå har oppnådd. Det kan best gjøres ved at venstrekreftene samles.

Tynset SV vil derfor oppfordre SV sentralt til å ta initiativ for å få i gang drøftinger med sikte på å skape en samlet front av alle venstrekrefter allerede ved neste kommune- og fylkesvalg. Ved stortingsvalget i 2025 bør målet være at venstresida er samlet.