Gå til sidens hovedinnhold

Sammen tar vi Løtenskolen inn i framtida!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tusen takk til alle som engasjerer seg i og for Løtenskolen. Som oftest, nesten uten unntak, så slår media opp oppslag som er negativt betont. Men det skjer masse fantastisk i Løtenskolen hver eneste dag.

Professor Thomas Nordahl hadde et innlegg i HA den 14.4. Han viser til at det gjennom overskriften «en ny rektor slutter», skapes et inntrykk av at det er store utfordringer i skolene i Løten. Dette samsvarer ikke med den kvaliteten han finner i Løten-skolen når han analyserer læringsutbyttet til elevene. Løtenskolen har framgang på nasjonale prøver de siste 3 årene for 5., 8. og 9. trinn. KS konsulentene som redegjorde for skolesituasjonene i Løten framhevet at de elvene de hadde snakket med ga tilbakemelding om at de trives og har det bra i Løten skolen.

Som kommunestyremedlem har vi det overordnede ansvaret for skolen i Løten. KS konsulenten framhevet også for oss politikere at det viktigste vi kunne gjøre nå i samarbeid Løten skolen er å se på spesialundervisningen og hvordan dette organiseres og gjennomføres samt at han etterlyste en VI -skole i Løten. Vi i Løten AP foreslo en skolekonferanse der fokuset skulle være nettopp på ny strategi for Løtenskolen og en utvikling av en felles visjon hvor man samarbeider på tvers av enheter. Jeg håper snart denne konferansen avholdes. Vi har også foreslått en økning i eiendomsskatten for å øke ressursene til oppvekst i Løten i budsjettet 2021. Dette utgjorde litt over 60 kr i md. pr. husstand. Dette ville gitt oppvekst 5 millioner mer, men ble nedstemt i kommunestyret.

Vi i AP fremmet forslag i driftsutvalget hvor vi skulle ha en bredt sammensatt arbeidsgruppe av folkevalgte, tillitsvalgte, fag- og administrative ressurser som skal utarbeide rammer og innhold for framtidas Løtenskole med bakgrunn i dybdeanalysen fra KS-konsulent. Dette støttet driftsutvalget og kommunestyret, og vi ser fram til at arbeidsgruppa kommer i gang med sitt arbeid.

I tillegg er det iverksatt et systematisk utviklingsarbeid over 3 år. Hensikten er å bidra til et mer inkluderende, mer tilpasset opplæring og et bedre læringsutbytte for elevene. Ved bruk av ekstern støtte og kompetanse, og at en lærer av hverandre innad mellom skolene, vil Løtenskolene få en god, økt og stabil kvalitet over tid.

Hver dag står de ansatte og annet tilknyttet personell i Løtenskolen, på for at våre barn skal ha det best mulig. I Løtenskoler har vi barn fra mange ulike kulturer, barn med ulike behov og en stor andel sårbare barn som ivaretas på en god måte av skolefolket i Løten. De legger ned stor innsats for at barna skal lære å skrive og regne, men også sosiale ferdigheter og det å bli en god medelev og å kunne mestre sine liv. Det siste året har alle ansatte – i tillegg til å implementere Fagfornyelsen, innføring av Ipad for alle, forholdt seg til nasjonale og lokale koronatiltak, møtt våre barn hver eneste dag uten å nøle med tanke på egen helse.

Hvis alle vi rundt er med å dra i samme retning, politikere, FAU, elever, foreldre og ansatte, så vil vi kunne lykkes. Ja det er utfordringer, og det vil dukke opp nye utfordringer, men la oss løse de sammen så godt vi kan, for sammen er vi gode. Og på den måten kan vi gjøre våre barn til den beste utgaven av seg selv. Min oppfordring til deg er at du skal bidra til at barn i Løten anerkjennes for den de er og får tro på at de kan og at de vil bli noe i livet. Sammen tar vi Løtenskolen inn i framtida!

Jørn Arild Flatha
Gruppeleder kommunestyregruppa
Løten Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken