Samtidig som Torbjørn (48) pakker ned sommerens honning, spiller det seg ut et lite drama i bikuben

Torbjørn (48) sjekker bikubene sine. Høstdagen er varm, og bifolket hans summer jevnt. Droneslaget er over og biene har fått sukker i bytte for honningen han tok.