I Dagbladet 10. januar har talsperson for Grønn Ungdom, Theodor Bruu, et innlegg. Han sier bl.a.:

"Den norske kvitsauen, den klart vanligste rasen, er dum og treig og har mangelfulle flokk- og morsinstinkter. I avlsprogrammene har høy slaktevekt og feite lår blitt prioritert framfor å la sauen være det oppegående dyret det en gang var. Med smartere og raskere saueraser som fungerer i flokk, vil færre dyr snuble seg til døde eller miste lammene sine, og flere vil klare å komme seg unna de få rovdyrene som fremdeles er i norsk natur."

Han går i rette med Slagsvold Vedum fordi denne etter Bruuns syn "vil innføre western-tendenser" i norske skoger, og avslutter  med:

"I stedet for å utrydde ulven, hva med å gjøre sauen ålreit igjen, Slagsvold Vedum?"

Altså: bondens grådighet etter kjøtt på (saue)beina og at sauen ikke løper fort nok, har skylden for at ulven tar sau!

Hvis bare sauen hadde hatt lenger bein ville den kunne løpt fra ulven, og freden hadde senket seg i de store skogene.

Ja, du verden! I de lukkede rom, med liten eller ingen kontakt med det levende miljøet kan en innavle fram mange slags meninger. En sitter og gjentar "sannheter" til hverandre, som til slutt sementeres. Her er det ikke mangel på sakkunnskap og innsikt!

Med liten eller ingen kontakt med det levende miljøet kan en innavle fram mange slags meninger

 

Hvordan skulle så denne sauen sett ut, om den skulle kunne løpe fra ulven? En krysning med giraff kunne kanskje fått beina lange nok, men giraffen er ingen hurtigløper, så det er neppe noen løsning.

Men vent; vi har allerede et dyr i Norge med lange nok bein! Den heter elg (Alces alces), og har allerede skogens lengste bein, og skogens høyeste levendevekt. En voksen okse har skulderhøyde på opptil 2,2 meter og levendevekt opptil 800-900kg.

Problemet for Grønn Ungdom og andre fanatikere, er at selv ikke elgen kan løpe fra ulven. Om elgen løper unna ulven, er den dødsdømt, amerikanske undersøkelser viser at over 90% av elgene som løper unna, drepes, mot ca 60% av dem som ikke løper.

"Men i stedet for å kritisere helheten av en dårlig landbrukspolitikk, samles de mot ulven, et rovdyr som aldri har vært noen trussel mot noe som helst," sier Bruu.

"Aldri trusel mot noe som helst" - fortell det til saueeierne i Rendalen, som i fjor mista ca 600 av omtrent 2000 sluppete sauer til ulven!

Fortell det til Jo Inge Haugseth i Rendalen, som mistet 150 av 350 sluppete sau.

Problemet for Grønn Ungdom og andre fanatikere, er at selv ikke elgen kan løpe fra ulven

 

Å messe om at bare en "liten del" av sauetap skyldes rovdyr, blir i denne sammenhengen like meningsløst. Rovdyrtap, slått ut på hele Norges sauebestand, kan se små ut, men i de områdene der det ER rovdyr, er tapene betydelige. I de områdene der det IKKE ER rovdyr, er tapene små. Det forstår selv et barn. Haugseth har tapt 43% av dyra sine. 43 prosent! Og han gir opp drifta.

Det viser seg at ulv står for halvparten av de dokumenterte tapa av sau på beite (Nationen 23.1.18).

Men i de lukkede rom spiller det ingen rolle om folk blir fratatt livsgrunnlaget, og en finner det helt rimelig at all menneskelig aktivitet skal prioriteres bak ulven.

For mat, det får vi fra butikken.