Østlendingen sendte direkte fra åpningen i samarbeid med Arbeidets Rett.