Etter at YC Eiendom tidligere i sommer gikk ut og foreslo at lindetrærne i Storgata burde byttes ut, lot ikke reaksjonene vente på seg.

Grunnen til ønsket om utbytting var at trærne har blitt både høye og omfangsrike.

Etter mye om og men avgjorde kommunen at de skulle bli stående, men, at det var nødvendig med trepleie.

I dag, mandag ettermiddag, var brøttumsfirmaet Innlandet trepleie i gang med arbeidet som de forventer vil ta tre dager å gjennomføre.

– Nå stammer vi opp trærne. Det vil si at vi tar vekk de nederste greinene. Vi veileder også bort de som går inn mot byggene., forklarer Tor Martin Ulven, som bærer tittelen arbonist.

Han sier at de også gjør det samme med kvistene ut mot gata for å øke oversikten og dermed trafikksikkerheten.

– Lindetrær er hardføre og tåler slik behandling når som helst på året, sier Ulven, som mener at en slik justering som nå gjøres på trærne i Storgata bør gjentas minst hvert fjerde år. for å holde det pent og vedlike.