Seks nye koronatilfeller i Løten. Flere ved helsetun

Mandag meldes det om 11 nye tilfeller på Hedmarken. Flere ansatte ved Løten helsetun er smittet.