Herrene Klauseie og Istad rir igjen. Denne gang har de slått til med direkteovervåkning av reveåte på Strandskogen. Det må vel nærme seg rekord i ressurssløsing fra politi- og påtalemyndighetens side. Når pinlighetene kommer for dagen, nekter de å fremlegge annet enn en sladdet versjon av tingrettens beslutning. Å dekke seg bak tingretten er direkte feigt.

Basert på Istad og Klauseies egne uttallelser, og annet har vi jo ikke, må politiet og Økokrim ha fremmet noe i retning av følgende resonnement overfor tingretten: Vi har skjellig grunn til mistanke om at selvdød gris blir brukt til åte for revejakt på det aktuelle sted på Strandskogen. Dette høyst alvorlige angrep på vårt samfunn må det slås hardt ned på. Derfor ber vi om rettens godkjennelse til direkteovervåkning døgnet rundt slik at vi på kort varsel kan rykke ut med tilstrekkelig mannskap og sikre oss åtet. Det vil deretter bli sendt til analyse for å se om grisen var selvdød eller ikke.
Og dette hadde øyensynlig politiet og Økokrim tenkt å holde på med i lang tid. Slå den!

Når de først er i gang, kan de med fordel også fremlegge rettsavgjørelsen fra 2014 i forbindelse med ulvesaken

Det er vel for øvrig ikke så helt enkelt ved etterfølgende analyse å se om en gris var selvdød eller ikke. At saken avgjort har personvernproblematikk i seg i forhold til tilfeldige forbipasserende var øyensynlig intet tema for herrene Klauseie og Istad.
Ærlig talt, hvor var dommeren som bet på noe slikt? I all sin latterlighet er saken likevel grov.
Sladdingen av rettens avgjørelse indikerer at saken ikke tåler offentlighetens lys. Herrene Klauseie og Istad har bare en måte å komme seg ut av dette på, og det er å gi pressen rettens beslutning i usladdet form.


Når de først er i gang, kan de med fordel også fremlegge rettsavgjørelsen fra 2014 i forbindelse med ulvesaken. De er nå så vidt gamle at det neppe er grunn til å holde de vekk fra offentligheten. Begrunnelsen for fortsatt «unntatt offentlighet» bør være særdeles god hvis pressen skal akseptere den.