Senterpartiet vil stramme inn koronaloven

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad og partileder Trygve Slagsvold Vedum vil stramme inn koronaloven.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad og partileder Trygve Slagsvold Vedum vil stramme inn koronaloven. Foto:

Av

Kriseloven må rammes bedre inn i tid og omfang, mener Senterpartiet. Koronakomiteen jobber fortsatt med loven som regjeringen vil ha for å takle koronakrisen.

DEL

– Loven må rammes bedre inn både i omfang og tid. Den må være helt presis, understreker både Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad til NTB.

Samtidig er de opptatt av at loven må vedtas med bredest mulig flertall, så nært enstemmighet som mulig.

– Det er viktig for at den skal ha legitimitet, understreker Arnstad.

Loven skal etter planen til førstegangs behandling i Stortinget lørdag. Men Fremskrittspartiets leder Siv Jensen sa fredag at de ikke kan støtte regjeringens lovforslag slik det er, og trenger mer tid til å jobbe med det.

– Ikke kaste bort tiden

– Vi har brukt den tiden som trengs, men vi skal ikke kaste bort tiden heller, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre, som er saksordfører for lovforslaget.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er saksordfører for kriseloven og jobber for å lever en innstilling før stortingsmøtet klokka 12 lørdag.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er saksordfører for kriseloven og jobber for å lever en innstilling før stortingsmøtet klokka 12 lørdag. Foto:

Det skal etter planen behandles på stortingsmøtet som begynner klokka 12 lørdag. Innen den tid må den såkalte koronakomiteen, som består av de parlamentariske lederne og stortingspresidenten, levere en innstilling.

– Vi har ikke endret noe på de planene, sier Støre på vei inn til komitémøte klokka 10.

– Vi må få loven i former som fullt ut passer med demokratiet vårt, slik at en uvanlig lov for en uvanlig tid står seg for ettertiden. Det viktigste er at vi klarer å ta kampen mot viruset med full styrke og at samfunnet fortsatt fungerer mens det pågår. Det er det som ligger i bunn, sier han.

Vide fullmakter

Loven vil gi regjeringen myndighet til å lage nye lover og sette lover til side, for å håndtere koronakrisen.

Også SV og Rødt vil ha en innstramming av fullmaktene. Blant temaene som diskuteres, er hvor lenge en slik lov skal gjelde. Regjeringen har foreslått seks måneder, men mye tyder på at den vil bli kortere.

Et annet spørsmål er hvordan man skal sikre at Stortinget har kontroll med hvordan regjeringen bruker loven.

Juridiske eksperter har på svært kort tid levert noen innspill til lovforslaget, som ikke har vært ute på noen høringsrunde. De er gjennomgående kritiske til at loven gir regjeringen for vide fullmakter og mener også at den må strammes bedre inn.

Jusseksperter feller hard dom over forslag til kriselov

Innspillene fra jurister som har fått lov å uttale seg om kriseloven er langt på vei entydige: Stortinget må ikke vedta det regjeringen har foreslått.

– En slik lov og en slik flytting av makt fra Stortinget til regjeringen savner sidestykke i norsk rettshistorie i fredstid, skriver professor Eirik Holmøyvik ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Han er en av en håndfull jusseksperter som sammen med noen få organisasjoner som Stortinget har bedt om å uttale seg i løpet av svært kort tid om et lovforslag som vil gi regjeringen svært vide fullmakter.

– Det er snakk om en fullmaktslov som i praksis gir regjeringen tilnærmet blankofullmakt til å gi endre og endre lover på alle retts- og samfunnsfelt ut fra vage og vidtrekkende kriterier og med virkning seks måneder fram i tid, med uavgrenset mulighet til forlenging, skriver Holmøyvik.

Heller spesifikke lover

Han mener Stortinget heller kunne behandlet og vedtatt spesifikke lover i stedet for å gi regjeringen vide fullmakter til å endre lovene selv.

Opposisjonen på Stortinget er også kritisk til lovforslaget og det er mye som tyder på at loven blir strammet kraftig inn både når det gjelder virkeområde og hvor lenge den skal vare i forhold til regjeringens forslag. Det jobbes for å komme til enighet om endringer i loven.

– Proposisjonen som fremmer loven er preget av hastverk og er gjennomgående svært tynn, skriver jussprofessor Hans Petter Graver.

– Et spesielt trekk ved den foreslåtte loven er at omfanget av fullmakten ikke er begrenset til et særlig rettsområde, men omfatter ethvert rettsområde som det måtte være behov for å gi regler for, skriver han.

– Går lengre enn nødvendig

Advokatforeningen fraråder Stortinget å vedta koronaloven slik regjeringen har foreslått den.

– Det foreliggende forslaget er både grunnlovsstridig og går lengre enn nødvendig, skriver foreningen i sitt svar.

– I den grad det er behov for å gi regjeringen nye fullmakter, bør slike fullmakter være positivt avgrenset og konkretisert til særskilt identifiserte områder, heter det i høringssvaret.

Artikkeltags