– Vi har en klar ambisjon om at vi i løpet av de neste årene, gjerne ved valget til høsten, skal bli et at tre største partiene i Norge. Vi trenger en helt annen kraft når det gjelder å se hele landet og føre en politikk for desentralisering, sa Slagsvold Vedum.

Han hadde invitert til pressekonferanse tirsdag, i forkant av landsmøtet som åpner i Trondheim til helgen.

Slagsvold Vedum blinker ut tre saker partiet vil snakke om: Å «se hele landet», altså distriktspolitikk og desentralisering, fordeling og skatteletter til vanlige folk framfor de rikeste, og eierskap til naturressurser.

Han spår at det blir mye debatt på landsmøtet om forsvars- og sikkerhetspolitikk, særlig Heimevernet.

Slagsvold Vedum konstaterer at partiet har som mål å komme i regjering sammen med Arbeiderpartiet. Hvilke andre partier han ser for seg kan være med, vil han ikke svare klart på.

– Vi har ikke utelukket noen ting. Vi er tydelig på hva vi mener er rett, og så ser vi at andre partier har sine utfordringer, sier han, men understreker at målet er å få Høyre og Frp ut av regjeringslokalene.

Han sier Sp ikke vil ha en samarbeidsavtale med partier som ikke sitter i regjering, slik dagens borgerlige regjering har. Han slår også fast at partiet ikke vil plukke ut noen klare krav til regjeringsdeltakelse, slik SV gjorde i helgen.

Hvem han foretrekker et samarbeid med av SV eller Kristelig Folkeparti, vil han heller ikke svare på.

– Vi er opptatt av politikkens innhold og kommer til å være knalltydelige på det, så er det velgerne som til sist avgjør styrkeforholdet, sier han.