Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiets sanne ansikt

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet har kastet den rød-grønne maska, og viser sitt sanne nasjonalistiske sentrum-høyre- ansikt. Med frieriet til Høyre og avvisningen av å sitte i regjering med SV kjenner vi Sp igjen. Sps drøm er en mindretallsregjering av Ap og Sp, og dermed muligheten til å kjøre slalåm mellom partiene i Stortinget. Det vet vi ender med flest høyresvinger i de alvorligste sakene vi har foran oss: klima, miljø, distrikt, internasjonal solidaritet.

Med støtte fra Ap, Høyre og Frp vil Sp fortsette å pumpe olje og gass opp fra havbunnen og pumpe CO² ut i atmosfæren. Klima og miljø har aldri vært noen kjernesak for Sp, som konkurrerer med Frp om klimafornektervelgerne. Når SV vil redusere og stoppe olje- og gassproduksjonen for å nå klimamålene, er det bare rimelig at Sp ikke vil ha SV i regjering.

Det samme gjelder det dramatisk reduserte artsmangfoldet i naturen. Heller ikke her er Sp noen pådriver for å bevare en levedyktig flora, fauna, urskog, våtmark og myrområder. Sp vil at økonomisk pressede kommuner og grunneiere på jakt etter større inntekter skal bestemme mest mulig av bruken av naturen. Da vet vi hvordan det går. Når økonomien trumfer en levedyktig natur, går det galt i lengden.

Med en Ap-Sp-regjering vil det heller ikke komme noen vesentlige endringer i distriktspolitikken. Noen gjenopprettinger av kommune- og fylkesgrenser, noen flere politistasjoner og NAV-kontor i distriktene hjelper ikke når sentraliseringen i jordbruk og fiske fortsetter. Det er verdt å minne om at nedleggingen av gardsbruk aldri var større enn i de åra Slagsvold Vedum satt som landbruksminister. Det er riktig at Norge trenger bonden, men verken bonden eller Norge trenger Senterpartiet.

Både Sp og Ap har beveget seg i retning Frp i flyktningpolitikken, med det resultat at Norge nå er et av landene i Europa med strengest asyl- og flyktningpolitikk. Med muligheter for et samarbeid med Høyre og Frp, er det rimelig at Sp ikke vil at SVs krav om solidaritet med de hardest rammede av krig og naturkatastrofer skal være en del av en ny regjerings politikk.

Det er bare ei sterk venstreside som kan skape muligheter for nødvendige endringer i norsk politikk.

Jon Ole Hokstad
Tynset

Kommentarer til denne saken