– Mange engasjerer seg i helse og omsorg, og flere har allerede benyttet muligheten for å gi innspill til revideringen av helse- og omsorgsplanen for Elverum via spørreskjemaet vi har lagt ut på Elverum kommunens hjemmeside, sier Aaland og Larsen.

De er glade for det store engasjementet, men de ønsker at enda flere skal benytte seg av muligheten til å komme med sin mening nå under Helse- og omsorgsuka.

– Målet er å engasjere og involvere befolkningen i de store og viktige utfordringene med blant annet økende antall eldre, økt antall unge med psykiske problemer, mangel på fagfolk og stram kommuneøkonomi, påpeker de.

Spørreskjemaet ligger som nevnt på kommunens hjemmeside, men det vil også være mulig å svare på det fysisk på fredag.

– Da står lederne og medlemmene i komiteen på stand på Amfi mellom klokka 12 og 16, og de har med seg skjemaet, som kan fylles ut der og da.

– I forarbeidet til attraktivitetsplanen for Elverum kom det tydelig fram at innbyggerne ønsker å bli involvert i kommunale planer og prosesser. Det tar vi på alvor, og vi lover å lytte til alle innspill, sier Aaland og Larsen.