Smitteutbruddet av covid-19 i Våler og Åsnes får også konsekvenser for Elverum. Tirsdag klokken 15.00 har Elverum kommune innkalt til pressekonferanse om koronasituasjonen i kommunen.