Siste utvikling i kraftutbyggingssaken i Glomma

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Olje- og energidepartementet (OED) ba Tolga kommune om innspill til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) innstilling til kraftutbygging i Glomma gjennom Tolga og Os kommuner.

LES OGSÅ: Anbefaler kraftutbygging

Merknadene var ønsket innen 28. august, før departementet selv skulle behandle saken.

Foruten Tolga, er Os kommune samt Hedmark fylkeskommune bedt om å uttale seg. NVE anbefaler tillatelse til å bygge alternativ 3B som innebærer inntak ved Hummelvoll og utløp oppstrøms Eidsfossen, en strekning på cirka 12 kilometer.

LES OGSÅ: Nå skal siste ord sies om kraftutbyggingen i Tolga

Det er alternativet Tolga kommune har gått inn for. Men i kommunestyret den 27. august vedtok et flertall å ta med som et tillegg til sin kommentar til NVEs innstilling, at Tolga kommune også er positiv til største utbyggingsalternativ, alternativ 3A med inntak ved Hummelvoll og utløp nedenfor Eidsfossen.

Alternativet vil gi et forholdsvis lite tillegg i produsert energi, cirka 23,5 GWh (bare 13,4 prosent mer enn alternativ 3B), men ha middels til store konsekvenser for ferskvannsbiologi, fiske, friluftsliv og reiseliv ifølge utredningene og NVEs konsekvensanalyse.

LES OGSÅ: Kraftverk kan bli utsatt 

Glåmas venner mener det er svært betenkelig at denne tilleggserklæringen klart bryter med kommunestyrets eget vedtak av 23.10.13, der flertallet tydelig gikk inn for alternativ 3B med inntak ved Hummelvoll og utløp ved Eid.

Olje og energidepartementets (OED) forespørsel til kommunen var for øvrig om kommunen hadde merknader til NVEs innstilling på 3B, ikke om kommunen var positiv eller negativ til andre alternativer. At Aps representanter i kommunestyremøtet benyttet anledningen til å få tatt opp til avstemning et teksttillegg på at kommunen også er positiv til alternativ 3A, er derfor til siden for det OED ber om.