Sjukefraværet i Innlandet øker: I denne gruppen har det gått opp med over 40 prosent

I tredje kvartal 2020 var det legemeldte sjukefraværet i Innlandet 5,0 prosent. Det er en økning på 6,6 prosent fra året før.