Torsdag vedtar styret i Helse Sør-Øst ny sjukehusstruktur for Innlandet. Men som Østlendingen flere ganger har påpekt; det betyr ikke at saken er klar. Og det er mange årsaker til det.

For det første har uenigheten og misnøyen rundt alternativer og prosess økt, jo nærmere avgjørelsen har kommet. Styret i Sykehuset Innlandet var delt i sitt vedtak. Sju var for et nytt sjukehus i Moelv, med den konsekvens at Hamar, Gjøvik, Sanderud og Reinsvoll blir lagt ned. Tre gikk for null pluss-alternativet, som gir et nytt sjukehus i Hamar, og ellers beholder de samme sjukehusa som i dag.

Det er grunn til å tro at splittelsen i styret i Helse-Sør-Øst er enda tydeligere. Og et vedtak som ikke et samla styre står bak er svakt. For det er regjeringa som bestemmer. Og et splitta styre gir politikerne rom for å utsette.

Sjukehusutsettelse – igjen, igjen og igjen

For de må ta hensyn til økonomi og sjukehuskø . Og med sjukehuskø mener vi det faktum at det er mange sjukehus i Norge som skal få bevilga penger og starte bygging før Sjukehuset Innlandet. Økonomiprofessor Bjarne Jensen påpeker også ovenfor Østlendingen at staten nå må spare penger på grunn av rentehopp, prisstigning på strøm og alt anna, og generell stor økonomisk usikkerhet.

For folk i Østerdalen og Solør er det viktigste å beholde et sterkest mulig sjukehus i Elverum. Det gir trygghet, i tillegg til den selvfølgelige samfunnsmessige betydningen et sjukehus har. Det må sikres uansett sjukehusvalg.

Les også

En nødvendig nødbremsing

Styremøtet torsdag blir ikke en applauderende enighet mot et nytt sjukehus i Moelv. Det blir splittelse, kanskje utsettelse(?), og i teorien er det også en mulighet for null-pluss.

Innlandet vil stå splitta uansett. Så ikke tro at over 20 års arbeid mot en ny og formentlig bedre sjukehusstruktur får sitt endelige punktum med vedtaket torsdag, uansett hvem som da spretter champagnen.