– Vi gjør dette for å støtte oppunder frivilligheten, som har vært gjennom en tøff tid. Pengene skal gå til å sikre et godt tilbud til både små og store når vi nå gradvis kan vende tilbake til hverdagen. Vi håper alle lokale lag, foreninger og organisasjoner søker, sier Jan Cato Andraa lokalbanksjef i Midt-Østerdal for SpareBank 1 Østlandet.

Gjennom initiativet «Alle Henda» skal banken i mai og juni dele ut totalt ti millioner kroner til klubber, lag og foreninger på Østlandet. Søknad om midler kan gjøres via Spleis.no fra 11. mai.

Tapte inntekter og dugnader

Dugnad og frivillig arbeid er en bærebjelke i alle lag og foreninger. Det gir aktivitet og inntekter. Den samlede innsatsen til frivillige i Norge er ifølge SSB beregnet til 142.000 årsverk. Over halvparten av disse årsverkene knytter seg til frivillig arbeid innen kultur, idrett og fritid.

Pandemien har dessverre ført til at tusenvis av dugnadstimer har gått tapt. I tillegg har medlemstallene gått ned i mange lag og foreninger. Samlet fører dette til at både aktiviteter og inntekter er sterkt redusert, mens utgiftene i stor grad er de samme som før. I en rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i fjor, ble det anslått at norske frivillige organisasjoner regnet med å tape over seks milliarder kroner bare i 2020 som følge av koronaen.

– Klubber, lag og foreninger er mange steder selve navet i nærmiljøet. Som lokalbank er vi opptatt av å bidra positivt i lokalsamfunnet, og det er viktig for oss å stille opp litt ekstra for dem som hver dag sørger for aktivitet og glede blant både barn og voksne, sier Jan Cato.

Forsvinner de frivillige, forsvinner aktiviteten

I tillegg til uteblitte inntekter, er det også fare for at den langvarige pandemien og pausen fra ulike arrangementer fører til permanent frafall blant frivillige. Banksjef Jan Cato Andraa håper imidlertid at dugnadsgjenger, kiosksjefer og andre ildsjeler vender tilbake når ting nå åpnes igjen og at bankens bidrag stimulerer til å få opp aktiviteten.

– Selv om sponsormidler og støtteordninger er bra, kan det aldri erstatte den innsatsen frivillige legger ned i lokalsamfunnet. Det har en enorm betydning. Vi heier på frivilligheten og håper at alle de gode hendene vender tilbake når ting normaliseres, sier Jan Cato.

Påmelding via Spleis.no

For å søke om gavemidler oppretter du en Spleis på spleis.no under «Alle Henda». Søknadsperiode er 11. mai–13. juni. En jury vil så velge ut hvilke organisasjoner og formål som får tildelt midler fra banken.

Det er få begrensninger for formål det kan søkes til, men det skal være et nyttig formål som gagner barn, unge og/eller voksne. Lag, foreninger og organisasjoner som søker må være tilknyttet et organisasjonsnummer og holde til i Innlandet, Oslo eller gamle Akershus fylke. Politiske og religiøse organisasjoner, samt foreninger og institusjoner finansiert av det offentlige kan ikke søke om midler.

Konkurranse hver uke

I tillegg vil banken hver uke i søknadsperioden trekke ut tolv klubber/foreninger/lag blant dem som har samlet inn over 1.000 kroner og har over 50 stemmer på Spleisen sin.

Disse vinner 10.000 kroner hver.