Gå til sidens hovedinnhold

Skal feire ja til storviltlinje

Artikkelen er over 1 år gammel

Gunn Marit Lindmoen (Pp) er fornøyd med at fylkestinget nå har lagt til rette for at det kan bli en storviltlinje ved Solør videregående skole – forutsatt at tilbudet blir en landslinje med statlig tilskudd.

Fylkesrådmannen vendte tommelen ned, men flertallet i fylkestinget (kun Høyre stemte imot) vedtok onsdag å gå videre i arbeidet med å etablere en storviltlinje ved Solør videregående skoles avdeling på Sønsterud.

Vedtaket ble dette:

1. Fylkestinget mener arbeidsgruppa for opprettelse av VG2 Jakt og utmarksnæring har gjort et godt grunnlagsarbeid og støtter etablering av storviltlinje.

2. Fylkesrådmannen bes søke Utdanningsdirektoratet/Kunnskapsdepartementet om godkjenning av læreplan.

3. Fylkesrådmannen bes søke Kunnskapsdepartementet om landslinjestatus når godkjent læreplan foreligger.

Lindmoen har jobbet hardt for å nå fram med forslaget om storviltlinje. Nå lover hun feiring med kake på Pensjonistpartiets medlemsmøte i Våler på lørdag.

– Takk til Pensjonistpartiets fylkestingsrepresentant Helge Thomassen og til andre partier, som støttet saken, og som er med og utvikler Solør og regionen, sier Lindmoen.

Ordningen med landslinjer skal sikre at elever fra hele landet har et nasjonalt tilbud innen små og/eller kostbare fagområder i videregående opplæring.

Fylker med godkjente landslinjetilbud skal stille nødvendige lokaler og skoleromsutstyr, verksteder, øvingslokaler og lignende til disposisjon, mens Utdanningsdirektoratet bidrar med driftstilskudd og utstyrstilskudd. Kunnskapsdepartementet avgjør hvilke tilbud som får status som landslinje.

Kommentarer til denne saken