Dødsulykken på Rørosbanen 29. november i fjor skjedde på en usikret planovergang nord for Koppang. En person mistet livet i det voldsomme sammenstøtet mellom lastebilen og toget. Det var sjåføren av lastebilen som mistet livet.

I etterkant av ulykken har stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) stilt et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om de mange usikrede planovergangene på det norske jernbanenettet.

– Vil statsråden ta et initiativ for å få bedret sikkerheten ved slike planoverganger? spurte Johnsen.

Samferdselsminister Dale viser til at Samferdselsdepartementet har satt av 360 millioner kroner til ulike tiltak for sikkerhet og miljø i 2019. Pengene skal blant annet gå til sikring og sanering av planoverganger.

– Bane Nor opplyste nylig at foretaket i 2019 planlegger å sanere fire usikrede planoverganger mellom Koppang og Atna på Rørosbanen, blant annet den usikrede planovergangen ved Bjøråneset, hvor det 29. november 2018 inntraff en tragisk ulykke, skriver Dale i svaret, som Johnsen er godt fornøyd med.

– Det var mer positivt og konkret enn jeg hadde ventet. Det er gledelig å få bekreftet at de usikre overgangene vi har på Rørosbanen, inkludert den hvor det dessverre var en dødsulykke i november i fjor, nå blir sikret. Dette er spesielt viktig for dem som bor i Østerdalen og må krysse jernbanen jevnlig, men også for togpassasjerene og togpersonalet på Rørosbanen. Det er positivt at sikringsarbeidet starter i 2019 og ikke utsettes, kommenterer Johnsen.