Folkehelseinstituttet inviterer nå 56 000 personer over hele landet til å delta i en ny undersøkelse. Også innbyggere i Hedmark fylke er invitert.

Elverum, Åmot, Rendalen, Engerdal, Tynset, Ringsaker, Stange og Sør-Odal kommuner er blitt trukket med til å være med i studien, opplyser Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

– I Norge har vi godt og trygt drikkevann. Likevel får enkelte magesjuke av å drikke vann fra springen – med forbigående symptomer som diaré, kvalme og oppkast. Siden de færreste går til lege for dette, vet vi ikke hvor mange som blir sjuke av drikkevannet. For første gang skal Folkehelseinstituttet kartlegge omfanget av dette, sier forsker og prosjektleder Camilla Svendsen i Folkehelseinstituttet.

Prosjektet skal gjennomføres i perioden slutten av 2018 til 2020. På vegne av Folkehelseinstituttet vil Norsk Gallup i månedsskiftet januar-februar ringe opp enkeltpersoner og spørre om de vil delta i undersøkelsen.

– Vi trenger kunnskap om hvor mange som blir sjuke for å kunne sikre et godt og trygt drikkevann i framtiden, så vi oppfordrer alle som er invitert til å delta, sier Svendsen.

Drikkevannsstudien er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Fakta om Drikkevannsstudien

 • Deltakere vil bli tilfeldig trukket ut blant barn og voksne i aldersgruppen opp til 80 år.
 • De som trekkes ut, eller deres foresatte, får et invitasjonsbrev i posten med mer informasjon om studien før de blir kontaktet via telefon.
 • Deltakerne som sier ja til å delta, vil få et elektronisk spørreskjema på e-post, i tillegg vil de få et par enkle spørsmål på SMS én gang i måneden i tolv måneder.
 • Når studien avsluttes, får deltakerne et siste spørreskjema på e-post.
 • Spørsmålene på SMS vil handle om hvor mye vann deltakeren eller barna har drukket, om de har hatt symptomer på magesjuke (diaré og/eller oppkast) og hvor lenge plagene i så fall varte.
 • Både de lokale og nasjonale resultatene ventes ferdig i 2020.

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Fakta om drikkevannet i Hedmark

 • Hedmark fylke har 137 vannverk, hvorav 55 er kommunale og 82 er privateide vannverk. I tillegg er det flere som egne brønner.
 • I 2017 var lekkasjeandelen på 32 % (lekkasjeandelen er andelen vann som går tapt under transport fra vannverket til abonnentene).
 • Gjennomsnittsalder på de kommunale vannledningsrørene er 30 år og 13 % av vannledningsnettet er lagt før 1970
 • Årlig blir rundt 0,67 % av vannledningsnettet fornyet.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Fakta om drikkevannet i Norge

 • Det er totalt ca 1500 vannverk som forsyner 50 personer eller flere med drikkevann.
 • De aller fleste forsynes fra overflatevann (ca 90 %). De resterende 10 % forsynes fra grunnvannskilder.
 • Omtrent 70 % av vannverkene er offentlig eid og forsyner ca 95 % av befolkningen.
 • Omtrent 30 % av vannverkene er stort sett små, private andelslag som forsyner 5 % av befolkningen.
 • En stor andel av vannverkene er små - ca 60 % forsyner færre enn 500 personer.
 • Omtrent en tredjedel av vannet går tapt som følge av lekkasjer på vannledningsnettet.
 • Årlig blir rundt 0,7% av vannledningsnettet fornyet.
 • Med nåværende utskiftsningsgrad vil det ta 143 år før vannledningsnettet er utskiftet.

Kilde: Folkehelseinstituttet