Dette skal du betale i eiendomsskatt i Trysil i 2019

EIENDOMSSKATT KLAR: Kommunestyret i Trysil har vedtatt eiendomsskatten for 2019.

EIENDOMSSKATT KLAR: Kommunestyret i Trysil har vedtatt eiendomsskatten for 2019. Foto:

Kommunestyret i Trysil har vedtatt at alle med bolig og fritidsbolig i kommunen får 250 000 kroner i bunnfradrag og skal betale en promille i eiendomsskatt i 2019.

DEL

Ifølge kommunens nettside stilles det følgende krav for å få bunnfradrag: Boenheten må ha egen inngang fra ytre rom, eget bad og kjøkken og i sin helhet være opprettet på et areal som er godkjent av kommunen etter plan- og bygningsloven.

Promillesatsen for ubebygde tomter er også på en promille. For garasjer og uthus som står på et annet gards- og bruksnummer enn bolig eller fritidsbolig, er satsen sju promille.

For næring er satsen sju promille. I vedtaket heter det at "det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringseiendom fra 2019."
Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med én syvendedel.

Da alle eiendommer i Trysil ble taksert i 2018, ble følgende kvadratmeterpriser brukt som utgangspunkt:

  • Bolig kr 18 000 per kvadratmeter
  • Fritidsbolig og leilighet kr 28 000 per kvadratmeter
  • Garasje kr 3 000 per kvadratmeter
  • Seterhus kr 5 000 per kvadratmeter
  • Ubebygd tomt kr 150 per kvadratmeter

Artikkeltags