Styret i Engerdal Utmarkslag trakk seg med umiddelbar virkning: – Vi ble instruert av ordføreren

Hele styret i Engerdal Utmarkslag (EU) har fratrådt sine verv med umiddelbar virkning, fordi de mener å ha blitt overkjørt av ordfører og Engerdal kommuneskoger KF.