Gå til sidens hovedinnhold

Skivebom fra Hørstad

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ole Erik Hørstad, ordfører i Åmot kommune, uttrykker bekymring for akuttberedskapen hvis Elverum sykehus legges ned. Da tenker han først og fremst på skader på militært personell fra Rena leir og andre militære innsatsgrupper på øvelse og lignende.

Traumeberedskapen ble for mange år siden flyttet til Hamar sykehus, i samarbeid med Elverum sykehus og Oslo Universitetssykehus, fordi nærmest all den bløtdelskirurgiske ekspertisen i daværende Hedmark befant seg på Hamar.

Det vil nok Ordføreren selv oppleve hvis han havner i en ulykke. Da blir han forskriftsmessig kjørt raskt forbi Elverum til oss. Da skal vi gi ham den beste behandling vi er i stand til, på lik linje med alle de andre pasientene vi får sendt fra Østerdalen, det være seg militære eller andre.

Arnulf Kjos
Avdelingsoverlege, kirurgisk Aavdeling, Sykehuset Innlandet, Hamar

Kommentarer til denne saken