Skjenketidene i Elverum blir som før, men kravene til arbeidsforholdene strammes inn

Kommunestyret har vedtatt at Elverum skal beholde de lange skjenketidene. Samtidig er kravene til arbeidsforholdene på utestedene skjerpet for å unngå sosial dumping.