Frykter skog blir mindre viktig i klimaregnskapet

KAN BLI MINDRE VIKTIG: Skogens rolle i klimaregnskapet kan bli mindre viktig. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

KAN BLI MINDRE VIKTIG: Skogens rolle i klimaregnskapet kan bli mindre viktig. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Artikkelen er over 3 år gammel

Stortingsrepresentantene Tor André Johnsen (Frp) og Gunnar A. Gundersen (H) mener det er helt meningsløst hvis CO₂-bindingen i skogen skal bli mindre verdt i klimaregnskapet, noe som kan bli resultatet av en pågående prosess i EU.

DEL

Dagens Næringsliv skrev 8. november at EU vil redusere vektleggingen av den eksisterende skogens CO₂-opptak, og dermed bidrag til reduserte klimagassutslipp.

– Populært sagt skal bindingen i gammel skog veie mye mindre i regnskapet enn i dag. Det er kun nye tiltak som for eksempel skogplanting som får vekt som utslippskutt. Når Norge får mindre betalt i klimaregnskapet for CO₂ som bindes opp i skogen vår, må altså utslippene ned, skrev DN.

Torsdag denne uka tok Tor André Johnsen (Frp) problemstillingen opp i Stortinget:

– Norges utslipp av CO₂ kan bli beregnet til å være 1,5 millioner tonn høyere enn tidligere, hvis skogen vektlegges mindre. En sånn nedprioritering av skogens viktighet i CO₂-regnskapet vil være dramatisk for Norge. Det signaliseres at hoveddelen av nye kutt av CO₂-utslipp må tas av transportsektoren, noe jeg mener er svært uheldig, sa Johnsen.

Overfor Østlendingen legger ikke Johnsen skjul på at han er mektig provosert av EU-forslaget. Han mener regjeringen må sørge for at EU snur i dette spørsmålet. Nedprioriteringen av skogen i klimaregnskapet er ennå ikke vedtatt.

– Hvorfor skal vi godta en regelendring som vil bli en ekstra belastning for Norge? spør Johnsen, som mener at det nå må bygges allianser med andre store skogland som Sverige og Finland.

Stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen (H) deler Johnsens bekymring.

– Dette er en viktig problemstilling. Det vil være helt meningsløst om skogen skal telle mindre i klimaregnskapet. Her må vi være i beredskap og gjøre felles sak med Sverige og Finland, sier Gundersen.

Artikkeltags