Skogen er full av tømmer, prisene er svært gode, etterspørselen er stor, og det tas ut mye. Både til sagbruk i Norge og til massevirke i Sverige. Det sies at alt som kan lages av olje også kan lages av trevirke. 90 prosent av en tømmerstokk kan utnyttes.

En annen viktig faktor er skogens evne til å binde CO₂, og dermed kan den regnes inn i klimaregnskapet.

– Skognæringa kan skape arbeidsplasser og berge klimaet i tillegg. Jeg savner en forståelse i regjeringen av at det haster. For nå er det andre land som utvikler industriarbeidsplassene på våre ressurser, sier Karin Andersen (SV).

Stortingspolitikeren fra Hedmark hadde et innlegg i Stortinget tidligere i mai, i debatten om rapporten fra 2016, «Kjente ressurser – uante muligheter» som gjaldt å fremme økt verdiskaping og sysselsetting, bidra til reduserte klimagassutslipp og gi mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene. Det ble etterspurt hvordan statsråden vil gjøre strategi til handling, og når kan man vente en handlingsplan.

– Det er lagt fram strategier og handlingsplaner i lang tid. Det som er viktig, er hva vi gjør, og da har vi utfordret på risikoavlastning. Ja, det foregår litt, men fremdeles får olje og gass mye mer risikoavlastning. Her trengs det mer, for det er ikke store tunge oljeselskaper med masse milliarder i ryggen som investerer, sier Andersen.

Hun mener at man er nødt til å vri skattepolitikken slik at man slutter å bli belønnet for investeringer i ren eiendom.

– Man må bli mer belønnet for å investere i det som kan skape de nye, grønne arbeidsplassene framover, og det må også være en målrettet satsing på forskning, slik at vi får vridd forskningsinnsatsen over på dette. Det er slik man får handlekraften ut av en handlingsplan, sier Andersen.

 

Les også

undefined