Kristian (39) er én av ni søkere til rektorjobb i Løten

Før jul uttrykte foreldre og foresatte bekymring for rektorflukt i Løten. Nå står søkerne i kø for den ledige stillingen som rektor på Østvang skole.