Byggelevenes anneks til 100.000 kroner gis bort gratis

Siden februar har byggelevene ved Trysil videregående skole bygget to annekser i samarbeid med Moelven Trysil. Det ene bygget, som de nå gir de bort det ene - til et lokalt lag eller en lokal forening, har en verdi på 100.000 kroner.