Holenbakken har en bred akademisk utdannelse i fagene; økonomi og ledelse (master), markedsføring, samfunnsfag, psykologi, pedagogikk og skoleledelse gjennom rektorskolen.

Hun har tidligere vært tilsatt som lærer og leder ved ulike skoler – hovedsakelig på videregående skoler i Hedmark. I tillegg har hun jobbet som eksamensleder ved videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune.

– Gjøvik videregående skole er en inkluderende, spennende og attraktiv skole, og jeg gleder meg til å gå løs på oppgaven som rektor, sier Marie Holenbakken.

Fem søkere

Det var fem søkere til stillingen som rektor ved Gjøvik videregående skole, og fylkesopplæringssjefen i Oppland ønsker Marie Holenbakken velkommen.

– Jeg er glad for at Marie har takket ja til denne stillingen, og ser fram til å samarbeide med henne når hun starter som rektor ved Gjøvik vgs., sier Fylkesopplæringssjef i Oppland, Inge Myklebust.

Holenbakken starter i stillingen etter nærmere avtale.