Har sendt brev til alle elever som skal begynne på Ydalir

FORBEREDER YDALIR-START: Grunnskolesjef Atle Teksum (til venstre), kommende Ydalir-rektor Monica Bekkelien og utdanningssjef Tord Arnesen er i sluttfasen når det gjelder å fastsette antall elever på den nye Ydalir skole i Elverum.

FORBEREDER YDALIR-START: Grunnskolesjef Atle Teksum (til venstre), kommende Ydalir-rektor Monica Bekkelien og utdanningssjef Tord Arnesen er i sluttfasen når det gjelder å fastsette antall elever på den nye Ydalir skole i Elverum. Foto:

Utdanningssjef Tord Arnesen sier at det snart er klart hvem som skal begynne på Ydalir skole til høsten. – Alle brev og varsler er sendt ut, men vi må avvente eventuelle klagebehandlinger før alt er på plass, sier han.

DEL

Til høsten åpner Ydalir skole med rundt 150 elever og cirka 20 lærere og barneveiledere. Når skolen er fylt om noen år, er det plass for 350 elever og 30–35 årsverk. Det er selvsagt knyttet stor spenning til hvem som får begynne på den nye skolen, og det er dette som blir fastsatt i løpet av februar.

– Enkeltvedtakene er gjort. Vi har sendt ut brev med forhåndsvarsler til alle berørte, men det er klagemuligheter. Eventuelle klager må behandles på en ordentlig måte. Jeg regner med at alt dette er i orden innen utgangen av februar, sier Arnesen.

Han bekrefter at det blir oppunder 150 elever på Ydalir skole fra høsten, og at det er elevtallet ved Frydenlund skole og Søbakken skole som blir redusert betydelig.

Frydenlund skole har i dag rundt 350 elever, et elevtall som vil synke til rundt 250 når Ydalir åpner. Søbakken har rundt 400 elever. Også der vil elevtallet gå betraktelig ned uten at Arnesen kan si akkurat hvor mye på stående fot.

Han understreker at tallene han nå oppgir er med forbehold.

Det er et mål at alle skal glede seg til å begynne på den nye skolen, og det legges opp til at elever og foresatte skal få møte den nye rektoren, Monica Bekkelien, så raskt som mulig.

Artikkeltags