Høy foreldrebetaling en stor utfordring

Flere aktiviteter skal gjøre SFO i Elverum mer attraktiv og holde barna i SFO lenger. Gruppa som planlegger aktivitetsskolen har etablert samarbeid med høgskolen og er godt i gang med planleggingen.