(Ringsaker Blad)

Foreldreutvalget ved Kylstad skole har jobbet hardt i årevis for at skolebarna skal få en tryggere skoleveg, og de kan nå juble litt for en delseier.

Gang- og sykkelvegen skal bygges fra Gjerluvegen forbi skolen og til Røsetguta. Varslet om oppstart har frist 15. mars i forhold til innspill og synspunkter. I reguleringsplanen er det lagt opp til ombygging av krysset mellom Gjerluvegen, Kvemyrvegen og Bjørgedalsvegen, men det foreligger dessverre ingen midler til å gjøre det. Statens vegvesen legger opp til noe oppstramming av kryssområdet.

– Det vil søkes en trafikksikkerhetsmessig tilfredsstillende løsning for krysset i forbindelse med planlegging og bygging av gang- og sykkelvegen, skriver Helene Kjeldsen i Statens vegvesen.