(Hamar Dagblad)

– Vi har tenkt mye på faren for at skolen vår skulle bli nedlagt. Det er veldig bra at det nå ser ut som den er reddet, sier Storhamar-elev Kristiane Klefsås og får støtte fra Ida Johanne Kringsjå Bulterud.

Inne kantinen sitter elevene Bjørn-Erik Pritzlaff Hansen, Tobias Brustad og Adbrir Rashid og fordøyer nyheten som at fylkesrådet ikke vil legge ned skolen:

– Veldig bra nyheter. Dette er jo en av de skolene regionen med best snitt, og bare tanken på å legge ned en skole som er så bra og så ny er jo bare dumt, sier Hansen.

– Det hadde blitt helt feil å legge ned skolen vår nå som man har brukt så mye penger på å bygge på og oppruste skolen. Og hva hadde man vunnet på å flytte elever over til andre skoler, slik at det hadde blitt enda trangere læringsmiljøer. Dårlig bruk av penger, mener Brustad.

Rektor Hildegard Johannessen forteller om glede også blant de ansatte ved skolen:

– Vi føler en lettelse i dag, men vi modererer oss litt; for det er en anbefaling som er lagt fram. Vi avventer det endelige vedtaket i april. Men jeg er glad for at det er blitt gjort såpass gode og grundige konsekvensutredninger. Det er blitt brukt mye tid på dette og det fylkesrådet har kommet fram til ser ut til å tale i vår fordel. Og det er jeg glad for.

– Hva er reaksjonen blant de ansatte?

– Lettelse og glede. Personalet har vist en fantastisk evne til å stå i en ganske krevende tid. Vi har jo vært seks måneder under et usikkert flagg, og det at de har kunnet fokusere hver eneste dag på elevenes opplæring og holde høy kvalitet på undervisningen, uavhengig av den anbefalingen som ble lagt fram av Norconsult, det står det stor respekt av. Så jeg er veldig stolt av å være en del av et sånt kollegium.

Men Storhamar-rektoren retter også noen tanker til Skarnes, som ble foreslått nedlagt:

– Jeg tror vi alle sammen kjenner på at de står foran en utfordrende og krevende tid, og jeg kjenner og føler med både personalet og elever på Skarnes.