(Hamar Dagblad)

– Du (red.anm. medielærer Jørgen Rogne) har mast på oss fire ganger før vi til slutt sa ja. Jeg er veldig glad for at du var så utholdende. For nå ser vi virkelig verdien av ordningen, sier Fabelaktivs daglige leder, Hanne Sundby.

Setter spor

Medielærerne og skoleledelsen ved Hamar katedralskole inviterte mediebedriftene til julelunsj og samtaler om hverdagen med praksiselever i bedriftene.

Medier og kommunikasjon-linjen ved skolen har de siste årene hatt et samarbeid. Mens elevene de to første årene er ute i bedriftene i komprimerte praksisperioder, så er elevene i det tredje året ute i praksis hele fire dager i uka. Bare en dag av uka tilbringes på skolen.

– Derfor er det viktig at ordningen fungerer godt, sier Rogne, som i november fikk Perleprisen (HOOM – Hedmark og Oppland Markedsforening) for sitt arbeid med rekruttering til den lokale mediebransjen.

Og Rogne fikk gode tilbakemeldinger på elevene som er ute i praksis:

– Hos oss ble eleven kastet ut i dypt vann. Han fikk tilbud om å starte opp to uker før skolestart fordi vi skulle gjøre opptak til en TV-serie på Voss. Det takket han ja til, men det ble lange dager. Han lærte mye og vi ble godt kjent og nå glir han godt inn hos oss og har blitt en fantastisk ressurs, sier Sundby.

Også hos reklamebyrået Anti i Hamar har de tatt imot praksiselever de siste årene.

– Det er en fantastisk ordning. For oss så handler det om å ta et samfunnsansvar og føle at man er med og bidrar. Når praksisperioden er over, og elevene har blitt borte, har vi lagt merke til at de har satt sine spor og at de har bidratt på så mange plan som vi kanskje ikke var klar over, sier kreativ leder Jens Haugen hos Anti.

– Noen ganger har praktikantene innspill som: «Hvorfor gjør dere ikke bare sånn»? Og dermed har de minnet meg om at jeg har blitt gammel, sier Haugen og smiler.

Kan endres

Vekslingen mellom skole og bedrift inngår i et prosjekt støttet av Utdanningsdirektoratet og Hedmark fylkeskommune.

Men man vurderer å endre i ordningen:

– Utdanningsdirektoratet ønsker en toårig skole og et toårig løp ute i bedriftene. Mens bedriftene ønsker seg elevene ut når de er på VG3-nivået, fordi da kan de mye mer. Vi er tilhengere av dagens ordning, med fire dager ute i praksis og en dag i uka på VG3. Deretter kan man ta det fjerde året på Jønsberg, med tre dager i uka på skole og to dager ute i jobb, forteller rådgiver og karriereveileder Tove Spikkerud ved Hamar katedralskole.

Dette året har 14 elever vært utplassert hos: Fabelaktiv (film), ANTI (film og foto), Hamar Arbeiderblad/HA-TV (film), Corecom (film), Boligpartner (film), FilmEditor (film), Scootr (grafisk design og film), Norsk Tipping (grafisk design), Ferskvann (grafisk design), Hamar Media, avdeling RIM (grafisk design) og Lars Martin Bøe (foto). I kortere praksisperioder: Tweed Design og Hamarregionen utvikling.

Fra høsten 2013 har 20 av 20 elever bestått svenneprøven i mediegrafikerfaget.