(Hamar Dagblad)

Det var totalt 7.430 søkere til Hedmark fylkeskommunes tilbud om videregående opplæring.

Fra og med 12. juli kan søkerne finne resultatet av inntaket og avgi svar. Søkerne har frist til 20. juli med å svare ja eller nei til plassene de er tildelt.

Resultatet fra andre inntaksrunde er klart cirka 8. august.

Arbeidslivets behov

Når tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark planlegges, legges det stor vekt på arbeidslivets behov. Det kan være utfordrende å få til en god balanse mellom tilbud og etterspørsel, siden næringslivets behov for lærlinger og kvalifisert fagpersonell ikke alltid samsvarer med ungdommens ønsker for utdanningsvalg.

– Vi ser blant annet at enkelte bransjer signaliserer mangel på faglært arbeidskraft, mens det samtidig er lav søkning til disse tilbudene. Det er viktig at ungdommen får mulighet til å oppnå fagkompetanse og få jobb etter fullført opplæring, sier Kasper Tøstiengen, avdelingssjef for inntak og tilbud i Hedmark fylkeskommune.

For eksempel er det innenfor helse- og oppvekstfagene ofte overvekt av søkere til barne- og ungdomsarbeiderfaget, mens det er et større behov for arbeidskraft innenfor helsearbeiderfaget. Det er derfor flere skoleplasser innenfor Vg2 helsearbeider enn Vg2 barne- og ungdomsarbeider. Tilsvarende vurderinger gjøres innenfor andre yrkesfaglige utdanningsprogrammer for i størst mulig grad å balansere tilbud og etterspørsel.

– Alle søkere oppfordres derfor til å takke ja til tilbudt plass, selv om de ikke kommer inn på sitt primære utdanningsvalg. Da øker sjansen for at alle bransjer får nødvendig rekruttering til sine fag, og ungdommene har større muligheter for jobb etter endt opplæring, forklarer Kasper Tøstiengen.

Idrettsfag krevde høyest poengsum

Blant tilbudene på videregående trinn 1 var det idrettsfag som krevde de beste karakterene.

Her er topp 10-oversikten, fag, skole og poenggrense:

1) Idrettsfag, Nord-Østerdal v.g.skole, 48,2

2) Idrettsfag, Elverum v.g.skole, 46,1

3) Idrettsfag, Øvrebyen v.g.skole, 43,5

4) MDD, drama, Stange v.g.skole, 43,3

5) Idrettsfag, Storhamar v.g.skole, 43,0

6) Helse- og oppvekstfag, studiekomp., Storhamar v.g.skole, 41,8

7) Medieproduksjon, Hamar katedralskole, 41,7

8) Idrettsfag, Stange v.g.skole, 41,1

9) MDD, musikk, Stange v.g.skole, 40,0

10) Medier- og kommunikasjon, Hamar katedralskole, 38,2

I Hamar har Hamar katedralskole 1.324 plasser. 1.408 søkte, og det er tatt inn 1.321 på førsteinntaket.

Storhamar videregående skole har 474 plasser. 588 søkte til denne skolen. 474 er tatt inn på førsteinntaket.