(Hamar Dagblad)

Det har vært kalt Hedmarksmodellen og ved Storhamar videregående skole har unge voksne og voksne som har manglet fagbrev kunnet ta dette ved Senter for Voksnes Læring. Nå vil Regjeringen at modellen, som blant annet har vært prøvet ut i Hamar, skal bli nasjonal. Det betyr at flere voksne studenter vil dukke opp ved de videregående skolene.

Familiestøtte

– Det har vært et litt tøft løp. Mye skolearbeid og lekser, kombinert med fire til fem dager jobb, og at jeg er mamma til to jenter på fire og fem år. Det har gått bra, men det krevde at ektemannen min stilte opp for meg, sier Liv Randi Bekken Langgård.

26-åringen har vært yrkesaktiv i åtte år, men manglet fagbrev. Til daglig jobber Liv Randi ved Solhellinga 16, et botilbud i Hamar for fem mennesker med ulike funksjonsnivåer og bistandsbehov.

– Det har vært et ønske fra arbeidsplassen min at jeg skulle ha fagbrevet på plass. Å ta fagbrevet som privatist ble ganske komplisert, så jeg valgte å ta det gjennom kommunen og arbeidsplassen min. Det har tatt et halvt år, men de sene kveldene har virkelig vært verdt det. Nå har jeg fagbrevet, sier Liv Randi og smiler.

Yngve Lillemæhlum og Andreas Motrøen har vært igjennom det samme løpet:

– Veldig lærerikt og utrolig godt å ha papirer på at man kan noe. Nå har jeg et bevis på kompetansen min, sier Yngve.

– Og fagbrevet er viktig hvis man skal ha seg fast jobb, sier Andreas.

Flere voksne

I naborommet holder Fagskolen til. Også hit kommer voksne studenter som befinner seg i en jobbsituasjon, men disse har et fagbrev. Her tilbys det spesialisering for dem som jobber med demens, alderspsykiatri, rehabilitering, rus- og psykisk helse.

– Man møter opp på skolen en fast dag i uka, med praksis i ti uker som man også kan ha som utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass, sier avdelingsleder helsefag hos Fagskolen, Monica Rustad.

I klasserommet mener elevene at løpet ved Fagskolen gjør at den faglige selvtilliten vokser.

– Studentene sier selv at de føler at de får endret tankesettet sitt, og at det skjer en endring i tilnærmingen til brukere og pasienter, De blir mer aktive i miljøet på jobben. Tør å være mer synlige og tør å stille spørsmål, sier leder for Senter for Voksnes Læring, Tove Spikkerud.

Rektor Hildegard Johannessen mener Storhamar videregående skole er godt rustet til en framtid der de må ta imot flere voksne elever, dersom regjeringens planer går igjennom:

– Arbeidslivet behov endrer seg og det trengs mer fleksibilitet. Stadig flere voksne som har stått i yrkeslivet trenger mer spesialisert kompetanse. Livslag lærling. Vi som skole må kunne tilrettelegge at flere voksne tar fagbrev gjennom jobben, og vi må kunne ta imot dem som trenger faglig påfyll. Derfor må vi regne med et større påtrykk av unge voksne og voksne i framtiden. Det er en utvikling vi på Hamar er forberedt på, sier Johannessen.